Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018Το πήρα στα χέρια μου! Χίλια ευχαριστώ στον Ιανό.

Τα διηγήματα υπόσχονται όλα απόλαυση της ανάγνωσης .

(Το δικό μου είναι στη σελίδα 71). 

Κ.Μ