Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018


Δυο βιβλία που περιμένουν ακόμα αδιάβαστα.

"Το πρόσωπο και το ιερό" της Βέιλ θα το αρχίσω πάραυτα. Μετάφραση του Σταύρου Ζουμπουλάκη.

"Η Θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά"
σε μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου, θα ακολουθήσει αμέσως.

Και τα δυο από τις εκδόσεις Πόλις.