Τρίτη 29 Μαΐου 2018

                        Διάθεση        Τι θα πει "διάθεση";Δεν είμαι σίγουρη για την ετυμολογία που καθορίζει τη διάθεση σαν θέση του Δία, ούτε και μ' εκείνη που παραμοιάζει τη διάθεση με το χιούμορ, γιατί χιούμορ είναι μόνο η καλή διάθεση, ακόμα κι αν δεχτούμε τη λατινική ρίζα humor (xυμός, υγρασία).

Η διάθεση μπορεί να είναι καλή ή κακή, φιλική ή εχθρική, καταθλιπτική ή ευφορική.Η διάθεση έχει να κάνει με την ψυχολογία, με το χαμόγελο, με το βλέμμα, με το κέφι, με την ενεργητικότητα.


Το θέμα είναι να αποφασίσουμε ποια διάθεση θα κρατήσουμε στη ζωή μας, χωρίς να χαλάμε την καρδιά μας από μεταπτώσεις, πτώσεις της διάθεσης, άσχετα από τη στάση του Διός ή του καθενός από το περιβάλλον μας. Η καλή διάθεση, η ευθυμία, μπορεί να είναι μια μεγάλη απόφαση ζωής και να πετύχουμε ώστε το κέντρο της πνευματικής μας ύπαρξης να εστιαστεί στο ευ. Ευφορία, ευθυμία, ευδαιμονία, ευτυχία. 

Κ.Μ