Τρίτη 22 Μαΐου 2018

      H  βόλτα μου  στην Αθήνα, αλλιώτικη και  μοναδική,  ανάμεσα σε αρχαίες ανάσες 
και νέα βήματα. 
     Στο κέντρο της πόλης, δρόμοι του δάσους και των πουλιών, της ησυχίας του λόφου 
και της ερημιάς του τοπίου.