Τρίτη 29 Μαΐου 2018

     Κάτι ανώριμα παιδιά σε σώματα ενηλίκων ανδρών,  βρίσκουν μια γυναίκα για να τους ντατνεύει μια ζωή. Το γιατί εκείνη η γυναίκα δεν φεύγει ποτέ από ένα αιώνιο παιδί, είναι άλλο θέμα, χρήζει τεράστιας ανάλυσης.