Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

"Για να χαίρεις άκρας ευγνωμοσύνης, είναι αρκετό να βγεις για λίγο στη φύση".  Κ.Μ    21. 2. 2015