Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015       "Αν δεν έχεις γράψει ερωτικό γράμμα, δεν ξέρεις τι είναι ο έρωτας..."  
              Κ.Μ.   14. 2. 2015