Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Kι όμως!...

Μερικοί άνθρωποι με σοβαρές ψυχικές διαταραχές προκειμένου να "απενοχοποιήσουν" τον θλιβερό και δυστυχή εαυτό τους από όσα ακατανόμαστα κρύβουν, καταφεύγουν σε παρανοϊκή επίθεση κατά του διπλανού τους,  επικεντρώνοντας σε κάτι που άκουσαν ή που φαντάστηκαν, χωρίς καμιά στάξη αλήθειας. Πόσο χαμένη ζωή έχουν πια!