Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

Kι όμως!
Η ανάγνωση συνιστά ηθική πράξη. Άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα ήθους "καλοζούν" όπως νομίζουν κι όπως λάχει, εκτός τροχιάς διαβάσματος.

Κι όμως!
Αυτό που όλοι σχεδόν επιδιώκουν είναι να πείσουν για κάτι, εν είδει σοφίσματος.

Κι όμως!
Εκείνο που μας έμαθαν ως απλή συνήθεια, μπορεί να αποδειχτεί παντελώς ξένο προς τη φύση μας. Αν τα καταφέρουμε, θα αναθεωρήσουμε, επαναπροσδιορίζοντας.

Κ.Μ