Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

Kι όμως!..
Ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι δώρα για τον ίδιο τον εαυτό μας.

Κι όμως!..
Τα όνειρα είναι μια καλή παρέα! Και στον ύπνο μας και στον ξύπνιο μας.

Κι όμως!..
Ένας κακός γάμος είναι η καρδιά της κατάθλιψης.