Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Kι όμως!
Από εκεί που πουλάνε ελπίδες, δεν πέρασα ποτέ μου.

Κι όμως!
Η φτήνια μερικών ανθρώπων περισσεύει.

Κι όμως!
Την ηδονή της πνευματικής τροφής δεν την δοκιμάζουν οι αμαθείς.

Κ.Μ