Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ειπωμένα από παλιά, μου τα θύμισαν κάποιοι τελευταία.

Κι όμως!
Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να γρατζουνίσουν τα έπιπλα τους, αλλά δεν φοβούνται 
να γρατζουνίσουν τις ψυχές των παιδιών τους.

Κι όμως!
Τα τούβλα, οι τοίχοι, τα κεραμίδια θα μείνουν αιώνιοι θνητοί των ανθρώπων τους.

Κι όμως!
Κάποιες αξίες είναι μονάχα που ξεχωρίζουν τα γεμάτα κεφάλια από τα άδεια. 
Κ.Μ