Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Kι όμως!..
Αυτό το χιόνι είναι δικό μας και δικό μας.

Κι όμως!
Το θέμα ήταν ανέκαθεν ποιος θα πάρει περισσότερο Θεό. Το καμπαναριό ή ο μιναρές.    

Κ.Μ