Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

" Ένα τίποτε,
και το' κανες να μοιάζει
τόσο με το παν".             Κ.Μ  17. 1. 2015

(ΧΑΪΚΟΥ)